V prostoru mezi ulicemi Kamýcká a U Kruhovky se nachází významný pás zeleně, který byl založen dle návrhu prof. Jiřího Marečka koncem šedesátých let po výstavbě bytových domů přiléhajících k areálu tehdejší Vysoké školy zemědělské. Protože stav tohoto pásu zeleně potřeboval odborný zásah, zadala městská část u Doc. Matouše Jebavého z Katedry krajinné  architektury ČZU návrh na dosadbu a úpravu tohoto prostoru.
Realizaci dendrologických úprav bude provádět na podzim 2016 firma Petr Měřínský- realizace zahrad.

Foto stávajícího stavu – léto 2016zelen_kamycka_02zelen_kamycka_01

Dispozice dosadby stromů a keřů:dosadba_orto

Popis návrhu dosadby stromů a keřů (pdf)

Dispozice dosadby stromů a keřů (pdf)

Seznam stromů a keřů (pdf)

Fotografie navrhovaných rostlin (pdf)