Dne 19. prosince 2007 byla zveřejněna dokumentace vlivů záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně" na životní prostředí (EIA).
Celá "papírová" dokumentace je nyní k dispozici k nahlédnutí v kanceláři starosty.
Do 30ti dní od zveřejnění na úřední desce MHMP, t.j. do 3.2.2008, mohou občané, občanská sdružení, instituce, obce a městské části podávat svá vyjádření.
V podatelně Úřadu MČ jsou k dispozici CD s elektronickou verzí dokumentace.

Dokumenty (PDF) ke stažení (část dokumentace v elektronické podobě):
RWY06R-24L – EIA – oznámení (srpen 2005)- 242 stran (4,8 MByte)
RWY06R-24L – EIA – zveřejnění MŽP – (19.12.2007) (202 kByte)
RWY06R-24L – EIA – dokumentace (prosinec 2007)- 233 stran (5,2 MByte)
RWY06R-24L – EIA – výběr a seznam zasažených obci (2,2 Mbyte)

Více k tématu letiště.