Letiště Praha, a.s. vyhlásilo grantový program Dobré sousedství. Cílem programu je podílet se na rozvoji občanské společnosti v obcích a městských částech hl. města Prahy situovaných v jeho blízkosti a přispívat tak k budování dobrých vztahů s okolními komunitami. Na podporu veřejně prospěšných projektů vyčlenila společnost Letiště Praha a.s. částku 9.000.000 Kč.

Příspěvky programu „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“ jsou určeny k financování:
– kultury, školství, policie, požární ochrany, podpory a ochrany mládeže, ochrany zvířat a jejich zdraví, vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů
a dále na účely:
– tělovýchovné a sportovní, sociální, zdravotnické, humanitární, charitativní,  náboženské (pro registrované církve a náboženské společnosti).

Okruh žadatelů
O granty na veřejně prospěšné projekty se mohou přihlásit konkrétní obce a městské části z okolí Letiště Václava Havla Praha a zároveň i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území.

Zájemce o finanční příspěvek musí vyplnit on-line formulář včetně požadovaných příloh, a to nejpozději do čtvrtka 29. 9. 2016. Došlé žádosti budou posouzeny hodnotící komisí a vybrané projekty následně schváleny představenstvem LP a dozorčí radou.

Další informace k programu jsou na webu Letiště Praha, a.s.

Pravidla programu Dobré sousedství 2016 (pdf)