V rámci otevření nového workoutového hřiště Na Rybářce a dotace Naše zdraví jsme pro vás připravili

DEN SPORTU A ZDRAVÍ dne 13. května 2018 od 10 do 16 hodin. Seznámíte se se cvičením na fit-parku,

děti prověří svoji kondici ve víceboji a dospělí si mohou projít expozici o zdraví a zdravém životním stylu, kde si mohou změřit své

tělesné hodnoty a rizikové faktory.

Se Skutečně zdravou školou ochutnáte zdravé jídlo a svačinky, které dodají sportovcům energii a potřebné látky.

Fitpark vznikl za finanční podpory hl. m. Prahy a Českého olympijského výboru a projekt NAŠE ZDRAVÍ je financován z dotace hl. m. Prahy, místní Agenda 21 pod záštitou radního v oblasti zdravotnictví Ing. Radka Lacka.

plakát

Den sportu a zdraví - hřiště Na Rybářce