Mateřský klub Rybička srdečně zve rodiče s nejmenšími dětmi na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – pondělí 7. ledna 2019 od 9:30 hodin. Maminky z klubu Rybička se pravidelně scházejí ve velké zasedací síni suchdolské radnice k dopoledním kroužkům.

Přijďte se seznámit s lektorkami a s náplních pravidelných kroužků i s nabídkou jednorázových aktivit.

Těší se na Vás a děti

Tým MK Rybička