V budově Úřadu MČ Praha-Suchdol bylo uvedeno do provozu kontaktní místo služby Czech POINT.

Co nyní Czech POINT na našem úřadě poskytuje:
– Výpis z Katastru nemovitostí
– Výpis z Obchodního rejstříku
– Výpis z Živnostenského rejstříku
– Výpis z Rejstříku trestů
– Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72),
– Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
– Výpis z bodového hodnocení řidiče
– Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
– Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Czech Point - logo