Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol udělilo na 18. zasedání dne 4. prosince 2013 čestné občanství in memoriam generálmajorovi Rudolfu Pernickému, našemu bývalému spoluobčanovi, jako projev úcty a ocenění za osobní statečnost a hrdinství v dobách nacistické okupace a komunistické diktatury.

V Alšově kabinetu také můžete shlédnout výstavu o Rudolfu Pernickém, kterou připravil vojenský historik plk. PhDr. Stehlík.

Usnesení ZMČ 18/7/2013 – udělení čestného občanství in memoriam generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému (pdf)

Důvodová zpráva pro jednání ZMČ dne 4.12.2013 – udělení čestného občanství in memoriam generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému (pdf)

Další informace jsou na webu: www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky

R. Pernický - Londýn, září  1944