Magistrát hl.m. Prahy zahájil projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn č. II, mezi kterými je i rozšíření letiště o paralelní dráhu RWY06R24L.

******************

Do 18.6.2009  může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných
změn č. II. ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Návrh zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m.Prahy bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí po dobu 30 dnů, tj. od 19.5.2009 do 18.6.2009

– v kanceláři č.335 OUP MHMP , Jungmannova 29/34, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod.
V jiné dny po telefonické dohodě.

– v elektronické podobě na internetové adrese:
http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemniplanovani-a-rozvoj

Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn č. II. (pdf)

Tabulka zadání celoměstky vyznamných změn č. II ÚP HLMP (pdf)
Zadání změny ÚP HLMP o rozšíření letiště o paralelní dráhu RWY06R24L (pdf)

******************

Návrh usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol č. 12/17/2009, který bude projednáván na 17. jednání zastupitelstva 11. června 2009, k Návrhu zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m. Prahy, změna Z939/00 – výstavba paralelní dráhy RWY06R24L.
(návrh usnesení ke stažení – pdf)