17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
2. Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 600.000 Kč na realizaci fitparku.
3. Vyhodnocení záměru na prodej pozemku parc.č. 2323/6 v k. ú. Suchdol, ul. Do Vrchu.
4. Změny v odměňování zastupitelů, komisí, výborů a zvláštních orgánů MČ.
5. Informace k memorandu o rozšíření ČOV v Roztokách
5. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání Zastupitelstva je veřejné.

2017-10-27T11:21:00+02:009. 11. 2017|Zprávy z městské části|
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2018.
2. Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 600.000 Kč na realizaci fitparku.
3. Vyhodnocení záměru na prodej pozemku parc.č. 2323/6 v k. ú. Suchdol, ul. Do Vrchu.
4. Změny v odměňování zastupitelů, komisí, výborů a zvláštních orgánů MČ.
5. Informace k memorandu o rozšíření ČOV v Roztokách
5. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání Zastupitelstva je veřejné.

Starosta městské části svolává na čtvrtek 19. září 2013 od 18 hodin
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol v 2. patře.
Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2013.
2. Písemná zpráva o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření MČ Praha-Suchdol za rok 2012.
3. Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ M. Alše na úhradu stavebních úprav a instalaci šatních skříněk v prostorách šatny nové budovy.
4. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2013 o dotaci EU na projekt EPTA.
5. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2013 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2012.
6. Přijetí daru od Státu Palestina – nová komunikace a kanalizace v části ul. Májová.
7. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 1627/1 pod budoucí ulicí Sídlištní od ČZU.
8. Záměr na prodej pozemku parc.č. 410, k.ú. Sedlec, o výměře 290 m2, pozemek při ulici Kamýcká.
9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
10. Interpelace.
Program ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2013-09-11T15:54:32+02:0019. 9. 2013|Zprávy z městské části|

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na
11. června 2009 od 17.00 hod.
17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:

1. Závěrečný účet Městské části Praha-Suchdol za rok 2008.
2. Vyhodnocení záměru č. 17.2009 na prodej pozemku parc.č. 2299/6, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží.
3. Vyhodnocení záměru č. 18.2009  na prodej pozemku parc.č. 2299/19, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží.
4. Vyhodnocení záměru č. 19.2009  na prodej pozemku parc.č. 2299/20, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží. Vyhlášení záměru na prodej.
5.  Záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/24, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2 , pozemek pod garáží.
6.  Záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/25, k.ú. Suchdol o výměře 23 m2 , pozemek pod garáží
7.  Záměr na prodej pozemku parc.č. 2282/4, k.ú. Suchdol, díl f o výměře 61 m2 a parc.č. 2358/1, k.ú. Suchdol, díl g o výměře 2 m2 .
8. Projednání zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2299/1, k.ú. Suchdol ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic pro umístění veřejné telekomunikační  sítě.
9. Projednání zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic pro umístění veřejné telekomunikační  sítě.
10. Projednání zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2391 a 2393, k.ú. Suchdol ve prospěch MUDr. Riada Sabry a JUDr. Jitky Sabrové pro umístění plynovodní přípojky k novostavbě domu na parc.č. 2124, k.ú. Suchdol.
11. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol- vjezd k domu č.p. 1249, ul. Internacionální z důvodu změny v seznamu oprávněných.
12. Návrh zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m. Prahy – Změna č. Z-939/00 – paralelní dráha letiště Ruzyně.
13. Zpráva finančního a kontrolního výboru o kontrole hospodárného využití rozpočtovaných prostředků  v příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha-Suchdol.
14. Záměr zřízení III. oddělení Mateřské školy K Roztokům. 
15. Záměr realizace fotovoltaické elektrárny na střeše bytového domu ve Stehlíkově ul.
16. Uvolnění finančních prostředků z VHČ, FRR  a bytového hospodářství.
17. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
18. Interpelace, diskuse.

Zasedání je veřejné.
                                 
V Praze dne  2.6. 2009                                                                              

Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

2009-06-02T13:35:14+02:0011. 6. 2009|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru