O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem mají prý zlé síly větší moc než jindy. V tento čas – „Noci čarodějnic“ – se slétají všechny čarodějnice na tzv. sabat, kde se proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, jak se jim dařilo pokoušet a trápit lidi. Již od pradávna se v tento den na ochranu před čarodějnicemi na kopcích pálily ohně a tato tradice se dochovala dodnes. Téměř nikdo ze suchdolských obyvatel netušil, že by čarodějnice mohly své rejdy provádět i v naší městské části, a to přímo na Suchdolském náměstí.
Přípravy na tzv. pálení čarodějnic započalo už brzy ráno v pondělí 30. dubna. Na trávníku na náměstí postupně vyrostl velký stan, navezl se štěrk a vystavěla se ze dřeva hranice. Kolem chodily děti, maminky s kočárky i další obyvatelé, kteří původně šli do lékárny nebo na poštu. Všichni nevěřícně kroutili hlavami, cože se to tady bude dít?
Úderem čtvrté hodiny začala výtvarná dílna pro nejmenší návštěvníky, kde si děti, ale i někteří odvážní dospěláci, zkoušeli vlastnoručně vyrobit originální figurku čarodějnice, a to pod vedením výtvarnice A. Skálové. Všechny výtvory jsme si mohli poté prohlédnout v přírodní galerii „mezi smrky“. Nejkrásnější z nich byly patřičně ohodnoceny.
Aby atmosféra byla dokonalá, objevil se u stanu opravdový kouzelník, který nám všem předvedl pár skutečných kouzel. Za své čarování sklidil zasloužený obdiv jak malých, tak i velkých diváků. Dále jsme zhlédli velice sugestivní představení skupiny historického šermu Blaničtí z Blaníku. Rytíři a jejich doprovod v dobovém oblečení svými šarvátkami a „ohňovým“ vystoupením nás přenesli do dob dávno minulých.
S ustupujícím dnem se blížil okamžik, na který všichni přítomní nejvíce čekali – zapálení ohně. Tohoto úkolu se ujal sám starosta naší městské části pan Ing. P. Hejl.
K dobré náladě všech přítomných návštěvníků přispěla hudební skupina Živá hudba, která nám zpříjemňovala tento krásný den. Aby dojem filipojakubské noci byl dokonalý, přiletěla mezi nás na koštěti i „opravdová“ čarodějnice.
Na tétu akci přišlo asi na 200-300 zdejších obyvatel. Nikdo z organizátorů nevěřil, že se zde sejde takové množství lidí, na jejichž tvářích byl vidět obdiv i spokojenost nad vydařeným kulturně společenským zážitkem.
Za to vše je třeba poděkovat Městské části Praha – Suchdol, která umožnila uspořádání akce na veřejném prostranství, restauraci Suchdolská beseda, která návštěvníky nakrmila a napojila, občanskému sdružení Suchdol sobě, které pro děti připravilo výtvarnou dílnu. Největší zásluhu však mají suchdolští dobrovolní hasiči, kteří se celý den starali o přípravu náměstí, aby se vše podařilo, a následující den opět vše uvedli do původního stavu.
Zatímco si všichni užívali krásného večera, oni sami museli být v pohotovosti, neboť v důsledku dlouhotrvajícího sucha hrozily požáry. Během večera musela jednotka hasičů vyjet k uhašení několika ohňů, neboť byl ohrožen zejména lesní porost.
Myslím si, že se na Suchdole podařila krásná věc a sluší se smeknout před těmi, kteří tuto krásnou akci nezištně připravili.

Zuzana Kučerová