Jednou za rok pořádáme setkání jubilantů, kteří oslavují své 70., 75., 80., 85. a 90. a více leté životní výročí. Od vedení městské části obdrží blahopřání, dárkovou poukázku na odběr zboží v suchdolských prodejnách a zároveň je zveme na osobní setkání, aby se mohli pozdravit se svými známými.

Letošní setkání proběhlo ve středu 22. listopadu v sále KC Půda. Připraveno bylo drobné pohoštění, přípitek s panem starostou a pro radost jim zahráli suchdolští rodáci své country písně. Na setkání jsme pozvali naší kronikářku a bývalou pracovnici úřadu paní Zuzanu Kučerovou, aby jim povyprávěla o zajímavostech, které si mnozí dobře vybavují. Vybrala si téma zavedení první městské autobusové dopravy na Suchdol. Viděli jsme i historické fotografie první linky 107, jaké byly jízdenky a že tu také jezdila paní průvodčí. Krásné setkání to bylo.

Také jsme osobně zavítali pogratulovat naší nejstarší občance – paní Mileně Proškové, která letos v říjnu oslavila své 100. narozeniny. V sále KC Půda její rodina uspořádala krásnou oslavu.

Přejeme všem našim jubilantům hodně zdraví, pohody a radosti ze svými blízkými.