Kontejnery pouze pro ukládání bioodpadu především ze zahrad (listí, tráva, větve, řezanka, plevel, ..) budou letos na podzim přistaveny v neděli 10. listopadu vždy od 9 do 12 hodin.

Přistavení kontejnerů je financováno z prostředků hl. města, u každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat odkládaný odpad.

Kontejnery na bioodpad budou přistaveny na 3 stanovištích:

  • Výhledské náměstí
  • Suchdolská / Na Rybářce – u Sběrných surovin
  • K Roztokům / K Drsnici


V případě, že nebudete moci využít tyto termíny, můžete bioodpad bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře Pražských služeb, Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice
v pracovní den 8.30 – 18.00 hod, v sobotu 8.30 – 15.00 hod.
nebo
občané městské části Praha-Suchdol mohou odevzdat bioodpad (omezené množství) na stanovišti kontejnerů v Suchdolské ulici,
otevřeno je každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod.
a v měsíci září každou sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

2013-10-13T23:48:57+02:0010. 11. 2013|Zprávy z městské části|

Kontejnery pouze pro ukládání bioodpadu především ze zahrad (listí, tráva, větve, řezanka, plevel, ..) budou letos na podzim přistaveny v sobotu  5. října a v neděli 10. listopadu vždy od 9 do 12 hodin.

Přistavení kontejnerů je financováno z prostředků hl. města, u každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat odkládaný odpad.

Kontejnery na bioodpad budou přistaveny na 3 stanovištích:

  • Výhledské náměstí
  • Suchdolská / Na Rybářce – u Sběrných surovin
  • K Roztokům / K Drsnici


V případě, že nebudete moci využít tyto termíny, můžete bioodpad bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře Pražských služeb, Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice
v pracovní den 8.30 – 18.00 hod, v sobotu 8.30 – 15.00 hod.
nebo
občané městské části Praha-Suchdol mohou odevzdat bioodpad (omezené množství) na stanovišti kontejnerů v Suchdolské ulici,
otevřeno je každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod.
a v měsíci září každou sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

2013-09-06T20:26:29+02:005. 10. 2013|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru