Pomoc Pražanům

Zasáhlo Vás zdražování, nevycházíte s penězi nebo se bojíte energetické krize?
Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo pomoc při financování vzdělávání dětí v pražských mateřských a základních školách.

Kromě příspěvků od státu nyní můžete zažádat o pomoc od Prahy navíc.

 


O co můžete zažádat?

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky  mateřské nebo základní školy.

  • Stravné zdarma v mateřských, základních a středních školách
  • Školné zdarma v mateřských školách a základních uměleckých školách
  • Družiny zdarma na základních školách
  • Příspěvek z fondu solidarity finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků

Další informace včetně formulářů jsou na webu HLMP:
https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci

Žádosti je třeba podávat ředitelům mateřských a základních škol, kam Vaše děti docházejí.