Městská část organizuje ve středu 6. listopadu 2013 od 18 hodin v hotelu Galaxie na Suchdolském náměstí aukci výtvarných děl ve prospěch realizace pomníku generálmajorovi Rudolfu Pernickému. Od 16 hodin si budou moci zájemci nabízená díla prohlédnout a zaregistrovat se.

Aukce - obrazy

Aukce nabídne například díla Vlastislava Hofmana, Petra Nikla, Jiřího Sopka, Pavla Nešlehy, Jana Konůpka a dalších umělců.

Pozvánka na aukci ke stažení (pdf)

Katalog uměleckých děl zařazených do aukce (pdf)

Nabídka dražených uměleckých děl – webová prezentace


Při aukci uměleckých děl byla vydražena všechna umělecká díla a výtěžek z aukce činí 195.900 Kč. Děkujeme všem umělcům, kteří věnovali svá díla do aukce a také děkujeme všem dražitelům, kteří akci podpořili.


Rádi bychom se při této příležitosti vymanili z dosud běžné praxe umisťování pomníků do veřejných prostranství bez vědomí, či dokonce navzdory vůli občanů, jež je smutným dědictvím komunistické éry. Naopak bychom chtěli navázat na tradici doby dřívější, kdy bylo zcela běžné budovat památníky vynikajícím osobnostem výhradně občanskou iniciativou, nebo alespoň z prostředků vybraných mezi příznivci vzpomínané osobnosti. Domníváme se, že uznání projevené našemu bývalému spoluobčanu bude o to cennější, bude-li výsledkem spolupráce všech, kdo mají k jeho činům i osudu úctu.

Také proto se do činností směřujících k realizaci pomníku, k nimž patří i tato první suchdolská aukce, snažíme aktivně zapojit co nejvíce našich spoluobčanů i dalších, kterým leží na srdci nejen materiální, ale také mravní rozměr naší společnosti.

Městská část děkuje všem laskavým dárcům uměleckých děl a dále Spolku pro přípravu pomníku, jmenovitě Magdaleně Vovsové, Jitce Hlaváčkové, Adrianě Skálové, Miroslavu Zíkovi, Martinu Mickovi, Janu Klusáčkovi, Bele Schenkové, Zuzaně Krumpholcové, Lucii Kubečkové Wenigové a Věře Štěpánkové za výběr výtvarných děl, přípravu katalogu a aukce.

Další informace k přípravě pomníku naleznete zde:
https://www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky