Vážení,
v posledním čísle Suchdolských listů vyšla reakce Mgr. Janstové na můj článek vyjadřující pochybnosti ohledně realizace okruhu, zveřejněnému v loňském roce. Je pro mě poněkud překvapením, že je dnes v zastupitelstvu někdo, kdo prosazuje variantu stavby okruhu přes Suchdol, ačkoli obec konzistentně již od roku 1985 tuto podobu okruhu odmítá, a to i soudní cestou, ale každý má právo na svůj názor. Bohužel, přestože autorka v úvodu svého článku avizuje, že oproti mým „domněnkám“ uvede fakta, zůstalo jen u názoru, nepodloženého žádnými faktickými argumenty. Ve svých příspěvcích vycházím ze své zkušenosti praktika s více jak 40letou praxí na velkých inženýrských stavbách, přičemž pisatelka moje vyjádření bagatelizuje, aniž by při tom uvedla jakékoli věcné důvody pro své tvrzení, že nemám pravdu. Jako hlavní předmět kritiky si pak vybrala mou domněnku, že „ani projektant by tuto variantu (J) nikdy nedoporučil, ale dostal zadání od politických laiků, a tak ho musí splnit.“. K tomu bych rád uvedl, že se nejednalo ani tak o domněnku, jako o stručné shrnutí dojmu z průběhu veřejného jednání k danému tématu, které proběhlo v roce 2018 v restauraci V ráji za účasti subjektů spojených s realizací okruhu, jako Ředitelství silnic a dálnic ČR a dotčených projektantů, a dále asi stovky občanů Suchdola, včetně starosty MČ. Ti všichni slyšeli odpověď hlavního projektanta na dotaz, proč byla vybrána zrovna tato varianta – v kostce spočívala v tom, že původně byly navrženy 3 základní varianty a uvažovalo se ještě o dalších, nicméně po té, co se začaly rozpracovávat, přišel příkaz pracovat pouze na variantě J. Polemizovat tak o tom, kdo tedy o této variantě rozhodl, nemá valného smyslu.
Následně logicky muselo dojít ke změnám v projektu, neboť okruh projektovaný původně v zářezu v obci musel být přepracován na tunel, jinak by u EIA byl smeten ze stolu. Problém varianty J zůstává v otevřeném úseku od vyústění tunelu na otevřený terén, až na obzor, odkud budou při převažujícím proudění větrů od západu a severozápadu zanášeny exhalace i zvuk 24 hodin denně na Výhledy a Lysolaje, což by se dalo mírně eliminovat zapuštěním okruhu do zářezu a instalací protihlukových stěn. Toto je větší problém než Kamýcká. Dalším velkým zdrojem exhalací pro Suchdol i Lysolaje budou větrací komíny tunelu, které by měly odvádět a rozptylovat exhalace mimo území obcí. Tato snaha projektanta však naráží na vyjádření Letiště Praha, které z důvodu bezpečného leteckého provozu požadovalo snížení komínu u Výhled, takže v tomto případě by nebylo dosaženo rozptýlení exhalací mimo obec. Tolik k potřebné změně, aby děti netrpěly inhalacemi znečištěného ovzduší.
Pokud se týká Kamýcké, tak je hodně naivní očekávání, že vybudováním okruhu se auta přesunou do tunelu. Většina řidičů jsou občané z blízkých obcí převážně dojíždějící do centra Prahy za prací, kteří nebudou riskovat objížďku tunelem, ve kterém se v případě havárie zaseknou na několik hodin, když mohou jet rychleji přímo. Lze tak usuzovat i ze současné situace v tunelu Blanka, kde je regulovaný provoz takřka stále mimo noční dobu. Jak to bude v tunelu se smíšenou dopravou městskou a tranzitní, si lze jen těžko představit.
Z logiky věci a prostého důvodu, že je vltavský kaňon u Suchdola nejužší, Mgr. Janstové vyplývá, že v rámci této varianty vystavěný most bude nejbezpečnější a pravděpodobně i nejekonomičtější. V prvé řadě je třeba upozornit na to, že nejkratší asi nebude, protože se budou muset rovněž vybudovat další předmostí přes rokle Drahaň – Troja v přírodním chráněném území. Dále, most bude 80 m vysoký, dvoupatrový. Jestliže nedávno postavený most v Holešovicích stojící na nízkých březích stál 2 mld. Kč, tento bude odhadem stát 10 mld. Kč, za což se dá postavit 10 km dálnice. Zřejmě tak nebude splňovat Mgr. Janstovou vyjmenované vlastnosti, ale zato z něj budou mít radost občané žijící v dosahu mostu a nájezdových ramp u Roztockého háje.
V neposlední řadě je pak vhodné připomenout, že při projednávání záměru okruhu se již dříve vyjádřilo záporně k zamýšlené realizaci mostu i Ministerstvo obrany, a to ze strategických důvodů, což by zvláště v dnešní době nemělo uniknout pozornosti.
Závěrem chci Mgr. Janstové předpovědět etapy ne snad přímo „armagedonu“, ale takového malého předpeklí jistě. První bude v podobě vlastní realizace okruhu – za cenu zhoršení životního prostředí na roky se s tím snad obec vypořádá. Druhá bude trvalá po uvedení okruhu do provozu v podobě kombinovaného hluku jak z okruhu, tak z provozu letiště (zvláště po realizaci druhé vzletové dráhy) a v podobě emisí z okruhu. Čili životní prostředí se jednoznačně zhorší a otázkou pouze je o kolik. Není zde v tuto chvíli žádná skutečnost, která by svědčila pro opak. Úspěch by byl, kdyby se kvalita ovzduší udržela na současné úrovni.
Otázka na závěr (zejména pro zastupitele): Co přinese okruh obci dobrého, vedle zmíněných negativ?
V této souvislosti by bylo vhodné informovat ze strany radnice naše občany o současném vývoji situace kolem okruhu.
Petr Kraus aka Suchdolský bubák