Alšův kabinet na radnici

Návštěvní hodiny:
                                   Mikoláš Aleš
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
Po dohodě i v jiných časech.

Informace pro zájemce o zapůjčení nebo najmutí prostor Alšova kabinetu, který spravuje paní Zuzana Krumpholcová, tel.: 222 361 419

Vážený budoucí vystavovateli,
přečtěte si prosím přiložený provozní řád Alšova kabinetu a stáhněte si přiloženou přihlášku. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do podatelny Úřadu městské části Praha – Suchdol.
Vaše přihláška bude předána k projednání kulturní komisi. Na nejbližším jednání komise bude s Vámi projednán postup a podrobnosti realizace výstavy.
Komise po projednání předá Vaši přihlášku spolu se svým doporučením Radě městské části Praha-Suchdol, která o žádosti rozhodne a v případě kladného vyjádření stanoví termín a podmínky konání výstavy.
Následně bude s Vámi uzavřena smlouva.
Součástí smlouvy je upozornění, že veškeré zajištění výstavy je v režii vystavujícího. Zajištění zahrnuje instalaci, deinstalaci, vyklizení Alšova kabinetu po výstavě, zabezpečení instalačního materiálu.
Důležitou součástí smlouvy je i upozornění, že prostor není pojištěn ani proti krádeži ani proti živelným pohromám, vystavující tedy vystavuje na vlastní nebezpečí!
V případě rozšíření návštěvních hodin mimo vymezené hodiny si vystavující zajišťuje hlídací službu Alšova kabinetu a budovy Úřadu Městské části na své náklady.

Poznámky k vyplňování přihlášky:
a) Při popisu autorské výstavy se snažte co nejlépe charakterizovat exponáty (např. grafika jako ilustrace, malba, šitá krajka, užitá keramika apod.) a způsob instalace. Jako přílohu připojte 2 – 3 fotografie s udanými rozměry originálů nebo xerokopie svých exponátů. Počet příloh vyplňte do rubriky „počet příloh“.
b) Při popisu tématické výstavy popište výstavu a její cíl.
c) Jakékoliv nejasnosti lze objasnit v průběhu jednání Kulturní komise.

Provozní řád (pdf)
Přihláška výstavy v Alšově kabinetu (pdf)
Přihláška výstavy v Alšově kabinetu (doc)