DDM Suchdol zve na velikonoční dílny, deskové hry, pletení pomlázky… čtvrtek 14. dubna od 9 do 15 hodin v Klubu DDM Stehlíkova.

Více na www.ddmsuchdol.cz