DDM Suchdol zve děti na ZELENÝ ČTVRTEK – 6. dubna v čase 9-15 hodin.

Velikonoční dílny, pletení pomlázek, hry .. vstupné 50 Kč

www.ddmsuchdol.cz