ČZU Vás srdečně zve na Zahradní slavnost, konanou pod záštitou MČ Praha-Suchdol.

Podrobnosti na webu: www.zs.czu.cz