Slavnostní ZAHÁJENÍ OBECNÍHO BETLÉMA je naplánováno na 1. adventní neděli – 28. listopadu od 15:30 hodin na Suchdolském náměstí.

Upozorňujeme, že akce může být z důvodu vládních opatření proti šíření pandemie C-19 zrušena.

Na akci nebude prodej občerstvení a alkoholických nápojů.