MČ Praha-Suchdol společně s místními spolky a organizacemi srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OBECNÍHO BETLÉMA

neděle 3. prosince od 15:30 hodin na Suchdolském náměstí

Program:

vystoupení dětí z MŠ Gagarinova, žáků ZUŠ Jana Hanuše, žáci ZŠ M. Alše – pěvecký sbor MIKEŠ
doprovodný prodej rukodělných výrobků a dobrot seniorů z Centra Horizont a Domova Sedlec