KC PŮDA ve spolupráci s MK Rybička zvou na cyklus vzdělávacích seminářů – NÁVRAT DO PRÁCE

– 1. téma: KDE A JAK HLEDAT PRÁCI A JAK OSLOVIT FIRMU

středa 17. ledna 2024 od 16 hodin v KC Půda, Suchdolské náměstí 3, 4. patro radnice

přednáší Aneta Soldánová

Cyklus 4 seminářů, další se bude konat 7. února, 28. února a 20. března 2024.

Vhodné pro rodiče na RD, osoby dlouhodobě nezaměstnané či cizince. Rezervace: kc-puda@praha-suchdol.cz, nebo info@klubrybicka.cz

Cena za 1 setkání činí 90 Kč/ možnost herničky pro děti.

Podpořeno grantem „Vzdělávání a kultura v KC Půda“ od Letiště Praha.