Knihovna Suchdol zve na akci 26. 6. – 30. 8.: VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ z výtvarných kroužků DDM