MČ Praha-Suchdol a obec Únětice společně zvou na VÍTÁNÍ LÉTA U VRBY ZAPOMENUTÉ (když jsme nemohli přivítat jaro…)

v neděli 21. června 2020 od 18 hodin.

Jste srdečně zváni.