Zveme Vás na večer věnovaný čestným občanům Stanislavu Husovi a Ing. Miroslavu Kněžkovi
ve čtvrtek 21. listopadu od 18:30 na suchdolské radnici.

Zastupitelsvo městské části udělilo letos v červnu čestné občanství městské části Praha-Suchdol Stanislavu Husovi, jako projev úcty a ocenění jeho osobní statečnosti a aktivního připomínání legionářského hnutí.

Dále udělilo čestné občanství městské části Praha-Suchdol in memoriam Ing. Miroslavu Kněžkovi, CSc., jako projev úcty a ocenění jeho odborného přínosu a občanské angažovanosti pro městskou část.


Stanislav Husa, politický vězeň z 50.let 20.století.

Narodil v Košicích, kde jeho otec, legionář na východní frontě, působil jako policista. Po vyhlášení Slovenského státu museli Husovi jako Češi odcestovat zpět do Prahy. Zde byl otec pro napojení na odbojové aktivity v průběhu války zatčen gestapem. Zemřel 8. května 1945 na srdeční infarkt ve vězení v Hamburku.

Stanislav Husa byl během války nasazen na výrobu součástek ve školních dílnách. Na konci války byl poslán na budování zákopů v Novém Jičíně a Valašském Meziříčí. Zažil bombardování Prahy a stavbu barikád během Pražského povstání.

Po únoru 1948 se zapojil do převaděčských aktivit, ke kterým se v německém příhraničí shodou náhodou připletla jeho tchyně. Podařilo se jim převést asi osmadvacet osob. Státní bezpečnost jej předvedla k výslechu do Litoměřic. Stanislav Husa byl nakonec odsouzen za špionáž ke čtyřem rokům nucených prací v uranovém dole Jáchymov, tchýně za velezradu nejprve k šesti a po odvolání k osmi letům odnětí svobody. Byl v Jáchymově v lágru Nikolaj, kde pracoval na šachtě Eduard.Po roce 1989 se zapojil do aktivit obnovené Československé obce legionářské. Čtrnáct let byl předsedou Československé obce legionářské na Praze 6. V důchodu pomáhal například s elektronickým evidováním spisů z doby prvního odboje. Stanislav Husa se v současnosti účastní pietních a vzpomínkových akcí a snaží se tak udržovat vzpomínku na svého otce a celé legionářské hnutí.

Pro Paměť národa namluvil v dubnu 2015 tři vzpomínky: Hledání otcova hrobu v Hamburku, Převádění lidí do západního Německa a Na výročí vylodění v Normandii.

Za svoji činnost obdržel mnohá ocenění.


Ing. Miroslav Kněžek, CSc.

Narodil se 24. června 1930 a zemřel 4. června 2019. Byl dlouholetý zaměstnanec, vědecký pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a čestným člen České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti.

V prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva městské části. Na prvním jednání v prosinci 1990 do jeho rukou, jako nejstaršího člena zastupitelstva, skládali ostatní slib. Na tomto jednání byl také zvolen zástupcem starosty, tuto funkci vykonával až do listopadu 1994.

Byl dlouholetým členem protipovodňové komise městské části, účinně pomáhal řešit kritickou situaci při povodních v roce 2002.

Jako člen Ochotných Suchdolníků se aktivně zapojoval do akcí pořádaných městskou částí. Jako atletický rozhodčí v minulosti startoval běhy v rámci Suchdolského (p)osvícení. Je autorem kreseb významných stromů městské části.

V roce 2007 byla v Alšově kabinetu výstava jeho prací Kresby z cest spolu s krajkami jeho maminky.