V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko se opět letos připojujeme s jarním úklidem Suchdola a okolí – sobota 27. března 2021.

Vzhledem k opatřením pro šíření pandemie COVID bude probíhat pouze individuální sběr odpadu. V čase od 10 do 15 hodin bude na Komunitní zahradě Suchdol k dispozici pytlomat a rukavice.

Odpadky lze sbírat na území městské části Praha-Suchdol, zejména vycházkové lokality, lesoparky, příkopy u hlavních komunikací apod.  Plné a zavázané pytle lze uložit před sběrným dvorem v ul. Suchdolská nebo ponechat u komunikací a jejich polohu nahlásit úřadu. V pondělí bude probíhat svoz těchto pytlů.

https://www.uklidmecesko.cz/event/27718

Žádáme dobrovolníky, kteří se od úklidu zapojí, aby dodržovali hygienická nařízení, tj. zejména rukavice, dezinfekce, roušky, rozestupy a během sbírání se neshlukovali. Všem předem velmi děkujeme za krásnější Suchdol a okolí.