Srdečně zveme na tradiční TŘÍKRÁLOVOU PROCHÁZKU po Suchdole a okolí

neděle 7. ledna 2024, sraz u betléma na Suchdolském náměstí

Průvodce nám bude pan starosta Petr Hejl.

U Betléma přijdou zazpívat Tříkráloví koledníci a můžete přispět na Tříkrálovou celorepublikovou sbírku.