Na Tři krále o krok dále a my Vás zveme na společnou TŘÍKRÁLOVOU PROCHÁZKU

neděle 8. ledna 2023 – sraz ve 14:30 hodin na Suchdolském náměstí u kamenů.