Tříkrálová sbírka se v Suchdole uskuteční už po devatenácté a to od 5. do 15. ledna 2023.

Koledníčci budou v této době koledovat a můžete přispět do kasičky.

Darovat můžete i on-line – https://www.trikralovasbirka.cz/

Sbírku organizuje Charita ČR a část výnosu obdrží i Suchdol. V loňském roce vybrané peníze pomáhaly ve zdravotní péči

lidem bez pojištění, opravy azylových domů, charitativní projekt Šatník, nebo na aktivity pro děti z chudých rodin.

V letošním roce může kdokoliv v případě potřeby požádat o příspěvek ze sbírky. Pokud o někom víte, kdo by pomoc potřeboval,

obraťte se místní radnici – paní místostarostka Věra Štěpánková, e-mail: spolu@praha-suchdol.cz