Městská část vás zve na pondělí 8. dubna 2019 od 19:30 na besedu s Vladimírem Kubečkem na téma Trendy ve světové energetiky, která proběhne ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici.

Představení světového energetického výhledu 2018 zpracovaného Mezinárodní energetickou agenturou.

Dozvíte se, jaké jsou hlavní trendy v energetice, jaký se očekává energetický mix do budoucna a co jsou a 
budou hlavní faktory, které ho ovlivňují, či jak vypadá a bude vypadat geopolitická mapa světové energetiky.

Vladimír Kubeček působí na VŠE v Centru ekonomiky regulovaných odvětví. V oblasti energetiky je od roku 2000. Během této doby působil jako vedoucí sekce Centra energetické statistiky zodpovědné za statistiku uhlí, elektřiny a obnovitelných
zdrojů v Mezinárodní energetické agentuře (IEA), která zajišťuje data pro analýzy a modely v rámci IEA a základní data pro
energetické balance, dále působil jako zvláštní energetický poradce úřadu vlády ČR v rámci oponentury studie potenciálu
energetických úspor či jako vedoucí Energetického kompetenčního centra České spořitelny, kde se zaměřoval na financování energetických projektů, projektů energetických úspor a koordinaci spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi.
Předtím působil jako analytik a konzultant ve společnosti EuroEnergy. Svou kariéru započal v roce 2000 jako statistik v IEA po absolvování VŠE oboru matematické modely v ekonomii.

Trendy světové energetiky-plakát