MČ Praha-Suchdol ráda přivítá nová suchdolská děvčata a nové chlapce na slavnostním Vítání občánků – v sobotu 2. dubna 2022 od 10 hodin.
Pokud máte zájem se zúčastnit, prosíme o nahlášení do 28. března na tel. 222 361 435, nebo 773 786 585, e-mail: z.krumpholcova@praha-suchdol.cz

Těšíme se na společné setkání v novém Komunitním centru Půda.