MČ Praha-Suchdol ráda přivítá nová suchdolská děvčata a nové chlapce na slavnostním Vítání občánků – v sobotu 2. října 2021 od 10 hodin. Pokud máte zájem se zúčastnit, prosíme o nahlášení do 24. září na tel. 773 786 585, nebo na z.krumpholcova@praha-suchdol.cz

Těšíme se na společné setkání v novém komunitním centru Půda.