Po roce pauzy opět chystáme společné slavnosti, které budou probíhat na obou březích Vltavy v Roztokách a Klecanech. MČ Praha-Suchdol se opět zapojí do programu i se svým stánkem.

SLAVNOSTI PRAVÉHO A LEVÉHO BŘEHU – sobota 18. září 2021.

www.slavnostibrehu.cz