DDM Suchdol nabízí pro děti VŠEOBECNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR o jarních prázdninách – 24.2.- 28.2.

více informací na www.ddmsuchdol.cz