Centrum HORIZONT zve na akci
ČT 13. 6. 15:00: PŘEDNÁŠKA VELKÉ AFRICKÉ
PUTOVÁNÍ (přes Ugandu, Rwandu a Burundi
do Konga), Karel Wolf, vstupné 20 Kč