Centrum Horizont zve na přednášku doc. Jana Mináře – ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA PARAZITŮ.

HORIZONT

CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY

středisko DM CČSH

Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 – Suchdol

Tel.: 220 921 242, 233 101 421

www.centrumhorizont.cz