Centrum Horizont zve na přednášku Saši Ryvolové – TANEC S VELKÝM JAGUÁREM aneb PO STOPÁCH STARÝCH MAYŮ ve čtvrtek 20. února od 15 hodin. Vstupné 20 Kč.

HORIZONT

CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY

středisko DM CČSH

Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 – Suchdol

Tel.: 220 921 242, 233 101 421

www.centrumhorizont.cz