Centrum Horizont srdečně zve na přednášku Jana Kopince ČLOVĚK, SPÁRKATÁ ZVĚŘ A PREDÁTOŘI. Vstupné 20 K?.

 

HORIZONT – st?edisko Diakonie a misie C?SH
Na Vrchmezí 8/23, 160 00 Praha-Suchdol
tel. 233 101 421, 220 921 242, e-mail: info@centrumhorizont.cz
www.centrumhorizont.cz