Centrum služeb pro seniory HORIZONT pořádá další cestovatelskou besedu i pro širší veřejnost

POVÍDÁNÍ O TANZANII – středa 22. března od 15 hodin, přednáší Saša Ryvolová, vstupné 20 Kč.

 

HORIZONT – CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY

středisko DM CČSH
Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 – Suchdol
Tel.: 220 921 242, 233 101 421

www.centrumhorizont.cz