Petrkovská trilogie divadelního spolku JEDL

REYNEK / SLOVA A OBRAZY Z PETRKOVA
pátek 17. května v 19:00 hodin v kapli sv. Václava
vstupné 200 Kč