V neděli 19. září od 13 hodin začíná projekt WILD WILD HORSES – O koních v kultuře na Brandejsově statku. Pražský umělec Vladimír Turner představí široké veřejnosti projekt TrianguLUM – umění ve veřejném prostoru, na kterém spolupracuje s Galerií hl. m. Prahy a Českou zemědělskou univerzitou a MČ Praha-Suchdol.

Nejpozději od začátku října se suchdolská veřejnost začne setkávat s výstupy z projektu Vladimíra Turnera, který už delší dobu zkoumá, jakou roli hrál v životě suchdolských obyvatel Brandejsův statek, a jak je tomu, nebo by mohlo být, dnes. V zájmu svého „výzkumu“ uskuteční v místě – konkrétně v kočárovně Brandejsova statku – během letošního podzimu několik veřejných tvůrčích setkání a dílen.

Přijďte na první setkání již tuto neděli.

Více informací na wildwildhorsesproject.tumblr.com