Pohádka a výtvarka, úterý 13. 2. od 15.30, vede Veronika Bezděková, vstupné 90 Kč za rodinu.