KC Půda podporuje začleňování cizinců v místní komunitě. V rámci integrace se konají v centru různé aktivity od výuky českého jazyka, odborného poradenství, doučování mládeže,

až po zájmové a kulturní činnosti.

Rádi bychom pozvali cizince na společné setkání s místní majoritou –

NÁRODNÍ VEČER S CIZINCI – čtvrtek 9. listopadu od 18 hodin v sále KC Půda – 4. NP suchdolské radnice.

Na programu bude hudební a taneční vystoupení, workshopy, představení lidových tradic, umění a nebude chybět ani ochutnávka tradičních specialit.

Akce je zdarma, podpořena grantem na integraci cizinců hl. m. Prahy.