Místní veřejná knihovna Praha-Suchdol pořádá besedu s právníky – spolek LOVI

na téma: NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÁNOČNÍCH NÁKUPECH

  • úterý 15. listopadu od 16 hodin.