Spolek Živé město pořádá MOŠTOVÁNÍ doneseného ovoce a doprovodný program

sobota 7. října od 13 do 18 hodin v KC KLUBOVNA, Praha 6