MK Rybi?ka po?ádá pro rodi?e a d?ti – LETNÍ SLAVNOST S INDIÁNY – v pátek 21. ?ervna 2019 od 9:30 hodin ve velké zasedací místnosti suchdolské radnice.

Program: spole?né zpívání, stezka odvahy, maskování indián?, poznávání zví?átek a další hry a tvo?ení.

více na www.klubrybicka.cz, koordinátorka: Jitka Michalcová, tel. 607 654 961