Výb?r filmu dle hlasování – viz nabídka. Za?átek po 20 hodin?, vstupné 100 K?, ob?erstvení na míst?.

Užívejte léto!