Centrum služeb pro seniory HORIZONT srdečně zve klienty i veřejnost na

KONCERT PRO KYTARU v podání Lucie Šťavíkové  – středa 14. června od 15 hodin,

vstupné 20 Kč.

 

HORIZONT – CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY

středisko DM CČSH
Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 – Suchdol
Tel.: 220 921 242, 233 101 421

www.centrumhorizont.cz