KC Půda ve spolupráci s místními spolky zve příznivce filmové tvorby na další setkání

KINO SOUSEDŮM – filmový dokument DIGITÁLNÍ DISIDENTI

  • středa 22. února 2023 od 19 hodin, sál KC Půda, 4. NP suchdolská radnice.

Po filmu bude následovat beseda s pozvanými hosty

  • Hynek Trojánek, dramaturg filmu a jednou z jeho postav jenž působí v neziskové organizaci Iuridicum Remedium.
  • Zuzana Pavelcová z Re:Life se zaměřuje na problematiku nadužívání digitálních technologií
Annotace k filmu:
Nejsou na sociálních sítích, nemají chytré telefony a pandemie urychlila přesun řady sociálních aktivit do online prostoru, který sledují s kritickými obavami. Kdo jsou lidé, kteří v roce 2021 stále žijí bez různých digitálních vymožeností, a jaké jsou jejich motivace?
Středometrážní dokument Digitální disidenti (režie Barbora Johansson, 2022) odráží rostoucí rozčarování z technologického pokroku, který byl dosud vnímán jako něco daného a nezpochybnitelného. Jednotlivé postavy v něm vysvětlují své analogové postoje – stojí si za nimi navzdory tomu, že jsou svým okolím často vnímány jako mocichtivé či opožděné.