Ve spolupráci s Festivalem Slon Vás zveme na divadelní představení

Suzanne Renaud v podání divadelního spolku JEDL.

PONDĚLÍ 2. 10. 2023 OD 19:00 V KOČÁROVNĚ NA BRANDEJSOVĚ DVOŘE

V Kočárovně na Brandejsově dvoře se přeneseme do Petrkova, abychom si poslechli francouzskou hudbu, kterou Suzanne měla ráda a její slova: básně, texty, dopisy.
Suzanne Renaud a Bohuslav Reynek. Protnutí dvou zcela odlišných světů. Francie a Vysočina.
SCÉNÁŘ: Lucie Trmíková na základě knihy Lucie Tučkové „Suzanne Renaud: Petrkov 13“
PŘEDNES: Lucie Trmíková
MEZZOSOPRÁN: Markéta Cukrová
VIOLONCELLO: Adam Melíšek
Představení trvá 1 hodinu a je bez přestávky.
Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Památník národního písemnictví, MČ Praha – Suchdol.